Hoppa till innehåll

Policy/villkor

Välkommen till vår fastighetsboxbrf (bostadsrättsförening) och tack för att du är medlem hos oss! Nedan hittar du våra viktiga policyer och villkor som gäller för användningen av våra fastighetsboxtjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att följa dessa villkor. Vänligen läs igenom dem noggrant för att säkerställa en smidig och tillfredsställande upplevelse.

Användarvillkor:

Genom att använda vår fastighetsboxtjänst samtycker du till att följa våra användarvillkor. Dessa villkor omfattar regler och begränsningar för användningen av fastighetsboxarna och de gemensamma utrymmena inom bostadsrättsföreningen. Vi ber dig att respektera dessa villkor för att säkerställa en trivsam och effektiv användning av våra gemensamma resurser.

Sekretesspolicy:

Vi värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vår sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser igenom den noggrant för att förstå hur vi hanterar och skyddar din information inom ramen för fastighetsboxbrf:n.

Återbetalningspolicy:

Vi strävar efter att tillhandahålla en högkvalitativ fastighetsboxtjänst. Vår återbetalningspolicy beskriver de villkor och processer som gäller vid eventuella återbetalningsbegäranden för förlorade, skadade eller felaktigt levererade föremål. Läs igenom policyn för att förstå våra riktlinjer och förfaranden för återbetalningar inom bostadsrättsföreningen.

Ansvarsfriskrivning:

Fastighetsboxbrf:n strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information. Vi tar dock inget ansvar för eventuella felaktigheter, ofullständigheter eller föråldrad information som kan förekomma. Användningen av vår fastighetsboxtjänst och informationen på vår webbplats sker på egen risk.

Externa länkar:

Vår webbplats och kommunikationskanaler kan innehålla länkar till externa webbplatser och resurser som är relevanta för fastighetsboxbrf:n. Dessa länkar tillhandahålls endast för bekvämlighet och vi tar inget ansvar för innehållet på dessa externa webbplatser. Vi rekommenderar att du granskar deras policyer och villkor när du besöker dessa webbplatser.

Ändringar av villkoren:

Fastighetsboxbrf:n förbehåller sig rätten att ändra dessa policyer och villkor när det anses nödvändigt. Eventuella ändringar kommer att meddelas genom publicering på vår webbplats eller genom andra lämpliga kommunikationskanaler. Vi uppmanar dig att regelbundet granska våra villkor för att vara medveten om eventuella uppdateringar.

Har du frågor gällande Policy/villkor?

Om du har några frågor, bekymmer eller behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta oss via de angivna kontaktuppgifterna. Vi finns här för att hjälpa dig och besvara eventuella frågor relaterade till våra policyer och villkor.